Steiger bouwen en afbreken

Steiger bouwen en afbreken

 

Een steiger bouwen mag alleen door een erkende steigerbouwer uitgevoerd worden die in het bezit is van een diploma of certificaat. Dat is een goede zaak, want werkzaamheden op een steiger kunnen gevaarlijk zijn, er moeten zoveel mogelijk risico’s worden uitgesloten. Daarnaast kunnen specialisten een steiger bouwen en afbreken in een mum van tijd. Achteraf moeten de ankergaten netjes gedicht worden, dat zijn de montagepunten waar de steiger aan een gebouw wordt vastgezet. Op deze pagina kun je een lijst vinden van de aandachtspunten bij een steiger bouwen, en een aantal tips bij een steiger afbreken inclusief de ankergaten dichten.

Steiger bouwen

Een steiger bouwen is een nauwkeurig karwei waarbij veel stappen doorlopen moeten worden in de juiste volgorde. Volgens de Richtlijn Steigers moeten de onderstaande zaken aan bod komen bij een steiger bouwen of afbreken.

 

Er zijn diverse materialen nodig om een steiger te bouwen:

 • Steigervloeren en steigerdelen
 • Diagonalen
 • Leuningen, kantplanken en dakrandbeveiliging
 • Ladders en trappen

Er moeten verschillende veiligheidsmaatregelen worden genomen:

 • Afdichten en bekleden
 • Vangvoorzieningen, overkappingen en veiligheidszones
 • Afstand steigervloer tot gevel / object
 • Bouwliften
 • Aarding
 • Valbeveiliging
 • Fysieke belasting

De steiger moet gecontroleerd worden en er vindt communicatie plaats met de betrokkenen:

 • Toegangsbevoegdheid en signalering
 • Opleveringsprocedure
 • Afkeurmaatstaven steigermateriaal
 • Afspraken met gebruikers
 • Weersomstandigheden
 • Periodieke inspecties

Moet een trappentoren geaard zijn?

Wanneer er een mogelijk gevaar bestaat moet de steiger door een bevoegde installateur geaard worden.

 

Kan ik de werkzaamheden stopzetten?

Wanneer er tekortkomingen geconstateerd worden en de veiligheid in geding komt moeten de werkzaamheden stopgezet worden.

Mogen steigerbouwers op steigerliggers lopen?

Bij de opbouw van een steiger waar geen collectieve randbeveiliging aanwezig is zal de steigermonteur een valgordel of harnas moeten dragen. Vaak kiest een monteur voor een hulpvloer, dat werkt vaak praktischer.

Mogen steigerbouwers op steigerliggers lopen?

De leverancier van de steiger is verantwoordelijk voor het leveren van gecontroleerd materiaal, de materialen zijn door de gecertificeerde werknemers reeds gekeurd.

Is de steigerkaart verplicht?

Nee, het is verplicht om een steiger op te leveren of over te dragen. Dit dient schriftelijk vastgelegd te worden evenals een tweewekelijkse controle.

Steiger afbreken

Na de werkzaamheden zal de steiger ook weer afgebroken worden en de ankergaten gedicht. Hier zijn een aantal aandachtspunten die van belang zijn bij een steiger afbreken:

 

 • De werkvloeren moeten voordat de steiger afgebroken wordt vrij zijn van losse materialen.
 • Let voor het afbreken op dat de constructie nog voldoet aan de voorwaarden.
 • Demontage wordt uitgevoerd in omgekeerde volgorde ten opzichte van de montage, van boven naar beneden.
 • Leuningen en kantplanken dienen van de bovenste werkvloer gedemonteerd te worden.
 • Zorg dat alle onderdelen veilig worden afgevoerd, dit kan handmatig of met een kraan, lier of takel.
 • Er dient altijd toezicht te zijn door een gecertificeerd persoon tijdens het afbreken van de steiger.

Ook moeten ankergaten gedicht worden

Voor de bouw van de steiger zullen er vaak ankergaten nodig zijn. Hiervoor moet een specialist in (beton)boringen worden ingeschakeld. Deze ankers of wapeningsstaal moeten vaak in grote getale worden gemonteerd, daar worden verschillende corrosiebestendige soorten staal voor gebruikt. Nadat de steiger is afgebroken zullen deze ankergaten gedicht worden. Hier zijn verschillende middelen voor, vraag aan de specialist naar de opties en een passende oplossing