Gecertificeerde medewerkers

Eenvoudig, snel en betrouwbaar!

Gecertificeerde medewerkers

Wanneer je een steiger huurt is het zeker bij grotere projecten verstandig om de werkzaamheden ook door professionals uit te laten voeren. Daarom werkt Steigershuren.com enkel en alleen met gecertificeerde medewerkers. Dat spaart niet alleen veel tijd uit, je weet daarnaast ook dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd en op een veilige manier. Het is sinds januari 2017 verplicht om gecertificeerde medewerkers op een steiger te laten werken, hier wordt ook op gecontroleerd. Wat de richtlijn steiger inhoudt, voor wie dit van belang is en waar je rekening mee moet houden kun je op deze pagina lezen.

Richtlijn Steigers

De verhuur van steigers inclusief aanvullende diensten zoals de levering en montage van een tijdelijke werkplek op een hoogte vereist kennis en expertise. Hiervoor worden strenge regels gesteld die van toepassing zijn op de wetgever, de opdrachtgever en ook de gebruikers. Alle soorten professionals die op een steiger werken moeten kunnen vertrouwen op een veilige werkplek van hoge kwaliteit. De Arbowetgeving moet hierbij worden nageleefd. Omdat er zoveel regels en voorwaarden zijn kan het soms ingewikkeld zijn om deze na te leven, de Richtlijn Steigers biedt meer inzicht voor alle partijen.

In de Richtlijn Steigers wordt aandacht besteed aan algemene voorwaarden zoals het samenwerken van personeel, het ontwerp van de steiger, hoe de werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd, weersomstandigheden en afspraken die met gebruikers worden gemaakt.

De Richtlijn Steigers is een initiatief van VSB en Bouwend Nederland die de Arbowet invulling hebben gegeven. Deze richtlijn is meer specifiek opgesteld dan slechts een opsomming van verplichtingen. Door alle aandachtspunten tot in detail te beschrijven kan iedere professional die werkt op een steiger veilig zijn of haar werk ten uitvoer brengen.

In de richtlijn wordt de huidige techniek weergegeven wat betreft de bouw en de werkzaamheden op voornamelijk stalen steigers in de bouw, de industrie en andere sectoren. Het handboek wordt bijgewerkt en actueel gehouden, zodat het altijd voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving. Iedereen die werkt op een steiger dient over een diploma of erkend certificaat te beschikken. Deze wordt afgegeven door DNV GL.

Voor wie is dit van belang?

De Richtlijn Steigers is van toepassing voor alle personen die direct of indirect betrokken zijn bij de steiger. Denk hierbij aan:

 • opdrachtgever
 • architect
 • constructeur
 • bouwbedrijf
 • schilder
 • metselbedrijf
 • installateur
 • steigerbouwer
 • fabrikant
 • leverancier
 • isolatiebedrijf
 • scheepsbouwbedrijf
 • verhuur­bedrijf
 • (petro) chemisch bedrijf
 • overheid
 • advies­bureau
 • toezichthouder / inspecteur
 • onderwijsinstel­ling
 • uitzendorganisatie
 • verzekeringsmaatschappij

Meer informatie? Bel ons!

Je kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Waarom werken met gevertificeerde mederwerker?

De Richtlijn Steigers bestaat sinds januari 2014, in juli 2016 is deze vrij toegankelijk gemaakt met een bekrachtiging in de wet op 1 januari 2017. Alle personen die een steiger monteren dienen te beschikken over een diploma op minimaal MBO niveau of een persoonscertificaat uitgegeven door DNV GL. Er vinden regelmatig controles plaats, bijvoorbeeld door ARBO inspecteurs, waar wordt toegezien op handhaving van de regels en het bezit van de juiste certificatie van werknemers. Ook bij een controle kunnen de uitvoerders normaal doorwerken, hierdoor zullen de werkzaamheden niet onnodig vertraagd worden.